ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข่าวและกิจกรรม
กิจกรรม OPEN HOUSE'2018 แนะนำหลักสูตรใหม่ระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก


คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจศึกษาต่อระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. เข้าร่วมกิจกรรมแนะนำหลักสูตรใหม่ ในวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนได้ที่ http://bit.ly/2DwDV95© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์