ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข่าวและกิจกรรม
งานสัมมนาหัวข้อ “CAPTURING THE ORDER IMBALANCE WITH HIDDEN MARKOV MODEL: A CASE OF SET50 AND KOSPI50" โดย อ.ดร.วศิน ศิวสฤษดิ์


เมื่อวันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 - 15.30 น. ที่ผ่านมา คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ได้จัดงานสัมมนา หัวข้อ “CAPTURING THE ORDER IMBALANCE WITH HIDDEN MARKOV MODEL: A CASE OF SET50 AND KOSPI50" โดย อ.ดร.วศิน ศิวสฤษดิ์, อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. (ท่าพระจันทร์)

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถรับชมการสัมมนาฉบับเต็มได้ที่

target=_blank>https://www.youtube.com/watch?v=X8p7mTzl_ic&feature=youtu.be

และสามารถติดตามข่าวสารการสัมมนาของคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ที่

https://goo.gl/Ysb3P0

© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์