ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข่าวและกิจกรรม
คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ได้เชิญคุณพลวัต พฤกษ์มณี วิทยากรจากสำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มธ. มาให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการใช้ระบบอินทราเน็ต "ประชุมไร้กระดาษ" ให้แก่ทีมงานประชุมของคณะฯ


เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ได้เชิญคุณพลวัต พฤกษ์มณี วิทยากรจากสำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มธ. มาให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการใช้ระบบอินทราเน็ต "ประชุมไร้กระดาษ" ให้แก่ทีมงานประชุมของคณะฯ และผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังการแนะนำ เพื่อให้สอดรับกับนโยบายของคณะฯที่จะนำระบบอินทราเน็ต "ประชุมไร้กระดาษ" ของ มธ. มาใช้ในการประชุมของคณะฯ© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์