ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข่าวและกิจกรรม
ขอเชิญเข้าฟังงานสัมมนาหัวข้อ “การจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของประเทศไทย: เป็นธรรมหรือไม่” โดย ผศ.ดร.ดวงมณี เลาวกุล และ อ.ดร.ชญานี ชวะโนทย์


คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ขอเชิญคณาจารย์ นักศึกษา และผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังงานสัมมนาหัวข้อ “การจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของประเทศไทย: เป็นธรรมหรือไม่” โดย ผศ.ดร.ดวงมณี เลาวกุล และ อ.ดร.ชญานี ชวะโนทย์, อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ในวันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 - 15.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) สามารถอ่านบทคัดย่อได้ที่เอกสารแนบด้านล่าง

*ไม่มีค่าใช้จ่ายและไม่ต้องสำรองที่นั่งล่วงหน้าค่ะ*© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์