ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข่าวและกิจกรรม
ขอเชิญรับชม LIVE ถ่ายทอดสดงานปาฐกถาพิเศษ "ป๋วย อึ๊งภากรณ์" ครั้งที่ 16 หัวข้อ “ประเทศไทยในความคิด ความคิดในประเทศไทย” โดย ดร.เสกสรรค์ ประเสริฐกุล


คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ขอเชิญรับชม LIVE ถ่ายทอดสดงานปาฐกถาพิเศษ "ป๋วย อึ๊งภากรณ์" ครั้งที่ 16 หัวข้อ “ประเทศไทยในความคิด ความคิดในประเทศไทย” โดยในปีนี้องค์ปาฐก คือ ดร.เสกสรรค์ ประเสริฐกุล งานจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561 ณ หอประชุมศรีบูรพา (หอประชุมเล็ก) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

คลิกที่นี่ https://youtu.be/TNbtvYi9JCI

งานปาฐกถาพิเศษ "ป๋วย อึ๊งภากรณ์" จัดขึ้นครั้งแรกโดยคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2530 ตลอดระยะเวลากว่า 30 ปีที่ดำเนินกิจกรรมมา วัตถุประสงค์สำคัญประการหนึ่งคือ ปรารถนาจะให้เป็นกิจกรรมร่วมของนักวิชาการสังคมศาสตร์ทุกสาขา มิใช่กิจกรรมของคณะเศรษฐศาสตร์เพียงผู้เดียวโดยในแต่ละปี กระบวนการเลือกสรรและเชิญองค์ปาฐกเป็นไปอย่างเข้มข้น เพื่อที่จะเฟ้นหาองค์ปาฐกที่สามารถอธิบายความเชื่อมโยงไปถึงบทบาท แนวคิด และจิตวิญญาณของป๋วย อึ๊งภากรณ์

-------------------------------------

กำหนดการ

ณ โถงชั้นล่าง คณะเศรษฐศาสตร์

08.00 - 08.30 น.    ผู้ร่วมงานพร้อมกันบริเวณโถงชั้นล่าง คณะเศรษฐศาสตร์ มธ.ท่าพระจันทร์

08.30 - 09.00 น.    พิธีสงฆ์

09.15 - 09.30 น.    พิธีมอบรางวัลสันติประชาธรรม


ณ หอประชุมศรีบูรพา (หอประชุมเล็ก) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

09.30 - 09.40 น.    ฉายวีดิทัศน์แนวคิดคุณภาพแห่งชีวิตของศาสตราจารย์ ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์

09.40 - 09.50 น.    ประกาศเกียรติคุณองค์ปาฐก ดร.เสกสรรค์ ประเสริฐกุล

                        โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชยันต์ ตันติวัสดาการ

                        คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

09.50 - 10.00 น.    ฉายวีดิทัศน์ชีวิตและงานองค์ปาฐก ดร.เสกสรรค์ ประเสริฐกุล

10.00 - 11.45 น.    การแสดงปาฐกถาพิเศษ ป๋วย อึ๊งภากรณ์

                        เรื่อง “ประเทศไทยในความคิด ความคิดในประเทศไทย”

                        โดย ดร.เสกสรรค์ ประเสริฐกุล

11.45 - 12.00 น.    คณบดี และอาจารย์เกษียณ มอบช่อดอกไม้องค์ปาฐก และผู้เขียนชีวประวัติ© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์