ระดับบัณฑิตศึกษา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (MBE) - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (MBE) : ข่าวโครงการ
ลงทะเบียนอบรมวิธีการใช้งานระบบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ (TU e-Thesis) สำหรับนักศึกษารหัส 59 (รุ่นที่ 20)

ขอเชิญนักศึกษา MBE รหัส 59 (รุ่นที่ 20) เข้าร่วมการกิจกรรมส่งเสริมทางวิชาการ โดยจะจัดอบรมเรื่อง “การใช้งานระบบบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ (TU e-Thesis)” ในวันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคม 2561 เวลา 16.30-17.30 น. ณ ห้องบรรยาย 302 ชั้น 3 คณะเศรษฐศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)

ขอให้นักศึกษารหัส 59 ดำเนินการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมนี้ที่

CLICK HERE ลงทะเบียนอบรมการใช้งานระบบ TU e-Thesis© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์