ระดับบัณฑิตศึกษา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (MBE) - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (MBE) : ข่าวโครงการ
ตารางบรรยายวิชาเสริมพื้นฐาน (Pre-Course) ช่วงที่ 1 สำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 (รุ่นที่ 22)

ตารางบรรยายวิชาเสริมพื้นฐาน (Pre-Course) ช่วงที่ 1 สำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 (รุ่นที่ 22) ดูรายละเอียดในเอกสารด้านล่างนี้

หมายเหตุ

(1) วิชา ศธ.501 (เศรษฐศาสตร์จุลภาคเบื้องต้น) เริ่มเรียนวันเสาร์ที่ 17 มีนาคม -26 พฤษภาคม 2561 (เวลาาบรรยาย 09.00-12.00 น.)

(2) วิชา ศธ.502 (เศรษฐศาสตร์มหภาคเบื้องต้น) เริ่มเรียนวันเสาร์ที่ 17 มีนาคม -26 พฤษภาคม 2561 (เวลาบรรยาย 13.00-16.00 น.)

(3) กำหนดการบรรยาย ช่วงที่ 2 จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์