ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข่าวและกิจกรรม
สมาคมเศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ และคณะเศรษฐศาสต์ มธ. ร่วมจัดกิจกรรม "ฟันเฟือง-รวงข้าว คืนถิ่น" ครั้งที่ 2


เมื่อวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 - 16.30 น. ที่ผ่านมา สมาคมเศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ และคณะเศรษฐศาสต์ มธ. ร่วมจัดกิจกรรม "ฟันเฟือง-รวงข้าว คืนถิ่น" ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมป๋วย 424Y อาคารวาย มธ. ศูนย์รังสิต ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ศิษย์เก่าจะได้พบปะศิษย์ปัจจุบัน รวมไปถึงการแชร์ประสบการณ์ชีวิต การทำงาน และการเรียนให้กับรุ่นน้อง โดยในครั้งนี้ ศิษย์เก่าคณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ที่ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรรับเชิญ ได้แก่ คุณเกศรา มัญชุศรี (พี่ตุ๊), กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคุณวิน พรหมแพทย์, Chief Investment Officer, CIMB-Principal Asset Management

นอกจากนี้ นักศึกษาที่เข้าร่วมงาน ยังได้ร่วมตอบคำถามรับรางวัลจากศิษย์เก่า ซึ่งนับว่าการจัดงานดังกล่าวได้รับความสนใจจากนักศึกษาปัจจุบันสนใจเดินทางมาเข้าร่วมฟัง และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน

**แล้วพบกันใหม่ที่งานกิจกรรม"ฟันเฟือง-รวงข้าว คืนถิ่น"ครั้งที่ 3 นะคะ**

© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์