ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข่าวและกิจกรรม
คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ได้เชิญ ผศ.ดร.ธีระ สินเดชารักษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ มาให้คำแนะนำและแลกเปลี่ยนความรู้กับคณาจารย์ของคณะฯในเรื่องการขอตำแหน่งทางวิชาการ


เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ได้เชิญ ผศ.ดร.ธีระ สินเดชารักษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ มาให้คำแนะนำและแลกเปลี่ยนความรู้กับคณาจารย์ของคณะฯในเรื่องการขอตำแหน่งทางวิชาการ© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์