ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข่าวและกิจกรรม
งานสัมมนาหัวข้อ “การจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของประเทศไทย: เป็นธรรมหรือไม่” โดย ผศ.ดร.ดวงมณี เลาวกุล และ อ.ดร.ชญานี ชวะโนทย์


เมื่อวันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 - 15.30 น. ที่ผ่านมา คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ได้จัดงานสัมมนาหัวข้อ “การจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของประเทศไทย: เป็นธรรมหรือไม่” โดย ผศ.ดร.ดวงมณี เลาวกุล และ อ.ดร.ชญานี ชวะโนทย์, อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. (ท่าพระจันทร์)

© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์