ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข่าวและกิจกรรม
ประชาสัมพันธ์ประกาศทุนมูลนิธิ “อานันทมหิดล” แผนกธรรมศาสตร์ ประจำปี 2561


คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. เปิดรับสมัครบัณฑิตเกียรตินิยมจากคณะเศรษฐศาสตร์ที่จบการศึกษามาแล้วไม่เกิน 3 ปี เพื่อขอพระราชทานทุนมูลนิธิ “อานันทมหิดล” แผนกธรรมศาสตร์ประจำปี 2561 โดยผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดการสมัครและใบสมัครตามเอกสารแนบด้านล่าง

และสามารถยื่นใบสมัครได้ที่ งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษาที่ท่าพระจันทร์และ/หรือ ศูนย์รังสิต ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 25 พฤษภาคม 2561

กำหนดเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกโดยคณะกรรมการพิจารณาทุนฯ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 เวลา 9.00 น. ณ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ติดต่อสอบถาม:

คุณวันเพ็ญ เนตรรุ่ง โทร. 0-2696-5980

คุณพรทิภา วงศ์กันทรากร โทร. 0-2613-2438© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์