ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข่าวและกิจกรรม
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังงานสัมมนาหัวข้อ “Welfare Analysis of the Universal Health Care Program in Thailand” โดย Dr.Natt Hongdilokkul


คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังงานสัมมนาหัวข้อ “Welfare Analysis of the Universal Health Care Program in Thailand” โดย Dr.Natt Hongdilokkul, Postdoctoral fellow, Shorenstein Asia-Pacific Research Center (APARC), Stanford University ในวันจันทร์ที่ 26 มีนาคม 2561 เวลา 13.30-15.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มธ.(ท่าพระจันทร์)

---------------------------------------------------

**งานสัมมนาดังกล่าวไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วม และไม่ต้องสำรองที่นั่งล่วงหน้า**© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์