ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข่าวและกิจกรรม
งานเสวนาอาชีพนักเศรษฐศาสตร์ Jobs in Policy:อาชีพในสายนโยบาย


เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2561 เวลา 17.00 - 19.00 น. ที่ผ่านมา ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ได้จัดงานเสวนาอาชีพนักเศรษฐศาสตร์ Job in Policy : อาชีพในสายนโบาย ณ ห้องประชุมป๋วย อึ๊งภากรณ์ ชั้น 4 คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ศูนย์รังสิต โดยเชิญรุ่นพี่คณะเศรษฐศาสตร์ผู้ทำงานสายนโยบายในองค์กรสำคัญของประเทศไทยมาเป็นวิทยากรร่วมพูดคุยและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ได้แก่

1. คุณรุจา อดิศรกาณจน์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายเศรษฐกิจมหภาค ธนาคารแห่งประเทศไทย

2. คุณอรัณย์ พริ้งเพริศ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

โดยอาจารย์ วีระวัฒน์ ภัทรศักดิ์กำจร คณะเศรษฐศาสตร์ มธ.รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการ

การจัดงานเสวนาในครั้งนี้ มีนักศึกษาให้ความสนใจเข้าร่วมฟังเป็นจำนวนมาก

© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์