ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข่าวและกิจกรรม
งานสัมมนาเรื่อง “Overall, allocative and technical efficiency for Swedish district courts” โดย Dr.Jonas Månsson


เมื่อวันจันทร์ที่ 5 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 - 15.30 น. ที่ผ่านมา คณะเศรษฐศาสตร์ มธ.ได้จัดงานสัมมนาเรื่อง “Overall, allocative and technical efficiency for Swedish district courts” โดย Dr.Jonas Månsson, Associate Professor in Economics, Linnaeus University, Sweden ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 5 ตึกคณะเศรษฐศาสตร์ มธ.(ท่าพระจันทร์) ซึ่งการจัดงานดังกล่าวได้รับความสนใจจากอาจารย์ และนักศึกษามาเข้าร่วมฟัง และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน

© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์