ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข่าวและกิจกรรม
งานสัมมนาเรื่อง “Financialization and industrial policies in Japan and Korea: Evolving complementarities and loss of state capabilities” โดย Prof. Sébastien Lechevalier


เมื่อวันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 - 15.30 น. ที่ผ่านมา คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ได้จัดงานสัมมนาเรื่อง “Financialization and industrial policies in Japan and Korea: Evolving complementarities and loss of state capabilities” โดย Prof.Sébastien Lechevalier, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Socials (EHESS), Post Graduate School for Social Sciences, Paris ณ ห้องบรรยาย 203 ตึกคณะเศรษฐศาสตร์ มธ.(ท่าพระจันทร์) ซึ่งการจัดงานดังกล่าวได้รับความสนใจจากอาจารย์ และนักศึกษามาเข้าร่วมฟัง และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์