ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข่าวและกิจกรรม
งานวิเทศสัมพันธ์คณะเศรษฐศาสตร์ ต้อนรับตัวแทนจากมหาวิทยาลัย Ritsumeikan ประเทศญี่ปุ่น


เมื่อวันพฤหัสบดี 8 มีนาคม 2561 งานวิเทศสัมพันธ์คณะเศรษฐศาสตร์ นำโดย อ.ดร.ชญานี ชวะโนทย์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และคุณนริศา เกลียวทอง ร่วมต้อนรับ Assoc.Prof. Sachiko Miyata จาก College of Business Administration มหาวิทยาลัย Ritsumeikan, Osaka, ประเทศญี่ปุ่น เพื่อหารือเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่คณะฯจะมีความร่วมมือระหว่าง 2 สถาบัน

© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์