ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข่าวและกิจกรรม
คณะเศรษฐศาสตร์ ร่วมต้อนรับตัวแทนจากมหาวิทยาลัย University of Southeastern Philippines ประเทศฟิลิปปินส์


เมื่อวันศุกร์ 9 มีนาคม 2561 คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. นำโดย รศ.ดร.ชยันต์ ตันติวัสดาการ, คณบดี, ผศ.ดร.ชโลทร แก่นสันติสุขมงคล, รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และ อ.ดร.ชญานี ชวะโนทย์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ร่วมต้อนรับ Ms. Jennifer E. Hinlo ตัวแทนจาก School of Applied Economics (SAEc) มหาวิทยาลัย University of Southeastern Philippines ประเทศฟิลิปปินส์ เพื่อหารือเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่คณะฯจะมีความร่วมมือระหว่าง 2 สถาบัน

© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์