ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข่าวและกิจกรรม
คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. และศูนย์วิจัยนโยบายด้านเศรษฐกิจสีเขียว (Pro-Geen) ร่วมต้อนรับ Mr.Kiyoshi FUJIKAWA จากศูนย์วิจัย Applied Social Science Institute of ASIA ของมหาวิทยาลัยนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น


เมื่อวันจันทร์ที่ 19 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 น. ที่ผ่านมา คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. นำโดย ผศ.ดร.เฉลิมพงษ์ คงเจริญ, รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา และอ.นนท์ นุชหมอน พร้อมด้วย รศ.ดร.นิรมล สุธรรมกิจ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยนโยบายด้านเศรษฐกิจสีเขียว (Pro-Geen) และ ดร.ศุภวัฒน์ สุขะปรเมษฐ ร่วมต้อนรับ Mr.Kiyoshi FUJIKAWA จากศูนย์วิจัย Applied Social Science Institute of ASIA ของมหาวิทยาลัยนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น เพื่อแนะนำศูนย์วิจัย และหารือถึงโอกาสความเป็นไปได้ที่คณะฯจะมีความร่วมมือกับศูนย์วิจัย

© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์