ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข่าวและกิจกรรม
คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ได้จัดการแข่งขันตอบปัญหาเศรษฐศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย รอบชิงชนะเลิศ ประจำปี 2561


เมื่อวันจันทร์ที่ 19 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ได้จัดการแข่งขันตอบปัญหาเศรษฐศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย รอบชิงชนะเลิศ ประจำปี 2561 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต (ที่อาคารเดือน บุนนาคหรือ วจ.) ซึ่งผลการแข่งขันในปีนี้ได้แก่

อันดับ 1 และอันดับ 2 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

อันดับ 3 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

อันดับ 4 และอันดับ 5 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์