ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข่าวและกิจกรรม
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กับ บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)


พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กับ บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมป๋วย อึ๊งภากรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มธ.ศูนย์รังสิต

© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์