ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข่าวและกิจกรรม
ศูนย์ตาธรรมศาสตร์ โดย รศ.นพ.ศักดิ์ชัย วงศกิตติรักษ์ หัวหน้าศูนย์ตาธรรมศาสตร์ และทีมจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ได้บรรยายให้ความรู้เรื่องการดูแลดวงตา และบริการตรวจสุขภาพตา พร้อมให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพตาแก่คณาจารย์และเจ้าหน้าที่


เมื่อวันอังคารที่ 27 มีนาคม 2561 เวลา 09.30 - 12.00 น. ที่ผ่านมา ศูนย์ตาธรรมศาสตร์ โดย รศ.นพ.ศักดิ์ชัย วงศกิตติรักษ์ หัวหน้าศูนย์ตาธรรมศาสตร์ และทีมจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ได้บรรยายให้ความรู้เรื่องการดูแลดวงตา และบริการตรวจสุขภาพตา พร้อมให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพตาแก่คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ของคณะเศรษฐศาสตร์ มธ. โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ภายใต้โครงการ "ศูนย์ตาธรรมศาสตร์ เพื่อสุขภาพตาประชาคมธรรมศาสตร์" ปี 2561 ซึ่งจัดขึ้น ณ ห้องประชุม ชั้น 4 คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ศูนย์รังสิต การจัดโครงการดังกล่าว ได้รับความสนใจจากคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ของคณะ ทั้งท่าพระจันทร์ และศูนย์รังสิต เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์