ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข่าวและกิจกรรม
งานสัมมนาหัวข้อ “Wages, Foreign Workers, and Multinational Enterprises in Malaysia”


เมื่อวันจันทร์ที่ 19 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ได้จัดงานสัมมนาหัวข้อ “Wages, Foreign Workers, and Multinational Enterprises in Malaysia” โดย Prof.Eric D. Ramstetter, Asian Growth Research Institute and Kyushu University ประเทศญี่ปุ่น ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. (ท่าพระจันทร์)© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์