ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข่าวและกิจกรรม
สมาคมเศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ และคณะเศรษฐศาสต์ มธ. ร่วมจัดกิจกรรม "ฟันเฟือง-รวงข้าว คืนถิ่น" ครั้งที่ 3


เมื่อวันอังคารที่ 27 มีนาคม 2561 เวลา 17.00 - 20.00 น. ที่ผ่านมา สมาคมเศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ และคณะเศรษฐศาสต์ มธ. ร่วมจัดกิจกรรม "ฟันเฟือง-รวงข้าว คืนถิ่น" ครั้งที่ 3 ณ ห้องประชุมป๋วย 424Y อาคารวาย มธ. ศูนย์รังสิต ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ศิษย์เก่าจะได้พบปะศิษย์ปัจจุบัน รวมไปถึงการแชร์ประสบการณ์ชีวิต การทำงาน และการเรียนให้กับรุ่นน้อง โดยในครั้งนี้ ศิษย์เก่าคณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ที่ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรรับเชิญ ได้แก่

1. คุณภูมิ สุธัญญา

    ผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จธุรกิจของคุณแม่ภายใต้แบรนด์ "วราภรณ์ ซาลาเปา"

2. คุณประสงค์ ตั้งสีฟ้า

    - CEO: AAA-Alliance Auto Auction

    - กรรมการผู้จัดการ ปตท. ศรีวารีน้อย

    - ศิษย์เก่าคณะเศรษฐศาสตร์ดีเด่น ปี 2558

    - OSK 100

    - รางวัลธรรมาภิบาล จากสถาบันป๋วย

    - รางวัลบุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจยานยนต์ จากมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.)

    - รางวัลองค์กรโปร่งใส จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

3. คุณชาลี รัตนวชิรินทร์

    -กรรมการผู้จัดการ บจก.ครอบครัวเป่ายิ้งฉุบ

    -ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดนครปฐม

    - กรรการมูลนิธิเพื่อคุณภาพชีวิต

    - เหรัญญิกและกรรมการมูลนิธิ เดอะบอส

    - กรรมการมูลนิธิคนดีคนเก่งสีสังคม

ซึ่งนับว่าการจัดงานดังกล่าวได้รับความสนใจจากนักศึกษาปัจจุบันสนใจเดินทางมาเข้าร่วมฟัง และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน

© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์