ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข่าวและกิจกรรม
งานเสวนาโครงการติดตามเศรษฐกิจไทยครั้งที่ 13 (TEF13) หัวข้อ "อัดฉีด เก็บภาษี ช่วยใคร?"


เมื่อวันจันทร์ที่ 2 เมษายน 2561 เวลา 13.30-16.00 น. ที่ผ่านมา คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. กำหนดจัดงานเสวนาโครงการติดตามเศรษฐกิจไทยครั้งที่ 13 (Thammasat Economic Focus-TEF13)หัวข้อ "อัดฉีด เก็บภาษี ช่วยใคร?" ณ ห้องบรรยาย ศ.101 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) ซึ่งงานเสวนาดังกล่าวได้รับความสนใจจากคณาจารย์ สื่อมวลชน และบุคคลภายนอกเข้าร่วมฟังอย่างคับคั่ง

สำหรับท่านที่พลาดการถ่ายทอดสด สามารถรับชมวิดีโอย้อนหลังได้ที่นี่นะคะ

>>CLICK<<

โดยมีรายชื่อผู้ร่วมเสวนา ดังนี้

1.ผศ.ดร.ดวงมณี เลาวกุล

  อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2.อ.ดร.ธร ปีติดล

  อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

3.ดร.สมชัย จิตสุชน

  ผู้อำนวยการวิจัย ด้านการพัฒนาอย่างทั่วถึง สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)

4.ว่าที่ ร.อ. จิตร์ ศิรธรานนท์

  รองประธานกรรมการ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์