ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข่าวและกิจกรรม
ขอเชิญรับชมวิดีโอย้อนหลังงานสัมมนาวิชาการ ครั้งที่ 1/2561 ในหัวข้อ "เศรษฐกิจการค้าสมัยอยุธยา: ดูละครแล้วลองมองงานวิจัย" ได้ที่นี่ >>>


คณะเศรษฐศาสตร์ มธ.ขอเชิญรับชมวิดีโอย้อนหลังงานสัมมนาวิชาการ ครั้งที่ 1/2561 ในหัวข้อ "เศรษฐกิจการค้าสมัยอยุธยา: ดูละครแล้วลองมองงานวิจัย" โดย รศ.ดร.ธีรวัต ณ ป้อมเพชร และ ดร.วินัย พงศ์ศรีเพียร

-------------------------------------

สามารถรับชมได้ที่นี่ https://www.youtube.com/watch?v=ZYmBwybbOY4

  • -------------------------

    ในวันพุธที่ 4 เมษายน 2561

    เวลา 13.30 - 16.00 น.

    ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มธ.

    จัดโดยศูนย์วิจัยความเหลื่อมล้ำและนโยบายสังคม (CRISP) คณะเศรษฐศาสตร์ มธ.
  • © 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์