ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข่าวและกิจกรรม
ศูนย์วิจัยความเหลื่อมล้ำและนโยบายสังคม (CRISP) คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. จัดงานสัมมนาวิชาการ ครั้งที่ 1/2561 ในหัวข้อ "เศรษฐกิจการค้าสมัยอยุธยา: ดูละครแล้วลองมองงานวิจัย"


เมื่อวันพุธที่ 4 เมษายน 2561 เวลา 13.30 - 16.00 น. ที่ผ่านมา ศูนย์วิจัยความเหลื่อมล้ำและนโยบายสังคม (CRISP) คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ได้จัดงานสัมมนาวิชาการ ครั้งที่ 1/2561 ในหัวข้อ "เศรษฐกิจการค้าสมัยอยุธยา: ดูละครแล้วลองมองงานวิจัย"

โดย รศ.ดร.ธีรวัต ณ ป้อมเพชร

     - นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ วช.

     - อดีตกรรมการที่ปรึกษามูลนิธิบ้านฮอลันดา

     - ร่วมเป็นบรรณาธิการหนังสือเรื่อง “The English Factory in Siam 1612-1685”

     - อดีตอาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

และ ดร.วินัย พงศ์ศรีเพียร

     - นักวิจัยที่มีผลงานวิจัยดีเด่นจาก วช.

     - เมธีวิจัยอาวุโส สกว.

     - บรรณาธิการหนังสือเรื่อง “อโยธยาศรีรามเทพนครบวรทวารวดี มรดกความทรงจำแห่งสยามประเทศ: ประวัติศาสตร์กับเมืองมรดกโลก”

     - อดีตอาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มธ.ซึ่งงานสัมมนาดังกล่าว มีทั้งคณาจารย์ นักศึกษา และบุคคลภายนอกสนใจเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์