ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข่าวและกิจกรรม
คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. จัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561 ทั้งวิทยาเขตท่าพระจันทร์ และศูนย์รังสิต


เมื่อวันที่ 9 - 10 เมษายน 2561 เวลา 8.30 – 14.30 น. ที่ผ่านมา คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. จัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561 ทั้งวิทยาเขตท่าพระจันทร์ และศูนย์รังสิต โดยมีกำหนดการดังต่อไปนี้

วันจันทร์ที่ 9 เมษายน 2561

ณ บริเวณคอมมอนรูม ชั้น 1 ตึกคณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์

08.30 – 9.30 น.   อาจารย์ เจ้าหน้าที่คณะฯเดินทางไปใส่บาตรพระจำนวน 9 รูป

                         ณ บริเวณคอมมอนรูม ชั้น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

10.30 – 14.30น.     ร่วมพิธี สรงน้ำพระพุทธรูป

13.00 – 13.30 น.   ร่วมรดน้ำขอพรจากคณบดี อาจารย์และบุคลากรอาวุโส

                          - ผู้บริหารคณะเศรษฐศาสตร์

                          - อาจารย์อาวุโส

                          - เจ้าหน้าที่อาวุโส

วันอังคารที่ 10 เมษายน 2561

ณ บริเวณคอมมอนรูม ชั้น 1 อาคาร(Y) คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ศูนย์รังสิต

08.30 – 10.00 น.   อาจารย์ เจ้าหน้าที่คณะฯเดินทางไปใส่บาตรพระจำนวน 9 รูป

                          ณ วัดตระพัง (ถนนเชียงราก)

10.30 – 14.30 น.   ร่วมพิธี สรงน้ำพระพุทธรูป

14.00 – 14.30 น.   ร่วมรดน้ำขอพรจากคณบดี อาจารย์และบุคลากรอาวุโส

                          - ผู้บริหารคณะเศรษฐศาสตร์

                          - อาจารย์อาวุโส

                          - เจ้าหน้าที่อาวุโส

© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์