ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข่าวและกิจกรรม
งานสัมมนาหัวข้อ “Asymmetric Effects of Oil Prices on Thai Stock Market” โดย อ.ดร.มณเฑียร สติมานนท์


เมื่อวันจันทร์ที่ 9 เมษายน 2561 เวลา 10.30-12.00 น.คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ได้จัดงานสัมมนาหัวข้อ “Asymmetric Effects of Oil Prices on Thai Stock Market” โดย อ.ดร.มณเฑียร สติมานนท์, คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มธ.(ท่าพระจันทร์)

© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์