ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข่าวและกิจกรรม
ขอเชิญนิสิต-นักศึกษาที่สนใจส่งบทความทางเศรษฐศาสตร์เข้าประกวดใน "โครงการเศรษฐทัศน์ ประจำปี 2561"


ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และสถาบันการศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์ 9 แห่ง ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กำหนดจัดโครงการประกวดบทความรางวัล “เศรษฐทัศน์” ประจำปี 2561 โดยหมุนเวียนผลัดเปลี่ยนเป็นเจ้าภาพ ซึ่งการดำเนินงานในปี 2561 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นเจ้าภาพร่วมกับ ธปท.

สำหรับการส่งหัวข้อผลงานเข้าประกวดในปีนี้นั้นเปิดกว้างมากขึ้น นอกจากเป็นบทความทางด้านเศรษฐศาสตร์และเศรษฐกิจการเงิน รวมไปถึงเศรษฐศาสตร์เพื่อการพัฒนา อาทิ การยกระดับโครงสร้างเศรษฐกิจไทย (Supply-side) และการค้าชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน อีกทั้งยังมีรางวัลพิเศษสำหรับบทความประเภท Data Analytics

------------------------------------------------------------

นิสิต-นักศึกษาที่สนใจส่งผลงานเข้าประกวด สามารถดูรายละเอียดโครงการได้ที่นี่ >>CLICK!!<<

และดาวน์โหลดเอกสารสมัครได้ที่นี่ >>Download<<

โดยสามารถส่งหัวข้อและบทคัดย่อ(Abstract): ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2561

และส่งผลงานฉบับสมบูรณ์: ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2561

------------------------------------------------------------

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ >>CLICK!!<<

สามารถดูโครงการเศรษฐทัศน์ในปี 2551 - 2560 ได้ที่นี่>>CLICK!!<<© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์