ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข่าวและกิจกรรม
งานวิเทศสัมพันธ์คณะเศรษฐศาสตร์ ต้อนรับตัวแทนจาก The University of Porto


เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา งานวิเทศสัมพันธ์คณะเศรษฐศาสตร์ นำโดย อ.ดร.ชญานี ชวะโนทย์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์, อ.ดร.ษิฌา ทับทิมพรรณ์ และคุณนริศา เกลียวทอง ร่วมต้อนรับ Mr.Júlio Lobão ตัวแทนจาก the University of Porto ประเทศโปรตุเกส เพื่อหารือเกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง 2 สถาบัน

© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์