ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข่าวและกิจกรรม
โครงการปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ (B.E.) ได้จัดอบรมหัวข้อ "Advertising in Facebook and Line" โดยคุณวณิชชา วรรคาวิสันต์, Social Media Team Leader & SMB Sale Manager


เมื่อวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา โครงการปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ได้จัดอบรมหัวข้อ "Advertising in Facebook and Line" โดยเชิญคุณวณิชชา วรรคาวิสันต์, Social Media Team Leader & SMB Sale Manager มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ซึ่งการจัดอบรมดังกล่าวมีทั้งอาจารย์ นักศึกษา และเจ้าหน้าที่ของคณะให้ความสนใจเข้าร่วม© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์