ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข่าวและกิจกรรม
คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังงานเสวนาหัวข้อ “แจ็คหม่าเยือนไทย ใครได้ใครเสีย?”


คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังงานเสวนา

หัวข้อ “แจ็คหม่าเยือนไทย ใครได้ใครเสีย?”

ในวันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม 2561

เวลา 13.30 - 15.45 น.

ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)

ร่วมเสวนาโดย

   1) รศ.ดร.อักษรศรี พานิชสาส์น

         คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

   2) คุณธนาวัฒน์ มาลาบุปผา

         ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท ไพรซ์ซ่า จำกัด

   3) คุณชัยวัฒน์ วนิชวัฒนะ

         นายกสมาคมผู้สื่อข่าวไทย-จีน

   4) อ.ดร.เกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว

         คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

---------------------------------------------------

**งานเสวนาดังกล่าวไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วม และไม่ต้องสำรองที่นั่งล่วงหน้า**© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์