ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข่าวและกิจกรรม
โครงการปริญญาตรี หลักสูตรภาษาไทย คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. มอบทุนการศึกษา จำนวน 10 ทุน สำหรับผู้ที่มีคะแนนสอบเข้าสูงสุดในรอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน ประจำปีการศึกษา 2561


โครงการปริญญาตรี หลักสูตรภาษาไทย คณะเศรษฐศาสตร์ มธ.

มอบทุนการศึกษา จำนวน 10 ทุน

สำหรับผู้ที่มีคะแนนสอบเข้าสูงสุดในรอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน ประจำปีการศึกษา 2561

สามารถดูรายละเอียดคุณสมบัติและเงื่อนไขการรับทุนได้ที่

http://www.admissions.econ.tu.ac.th/scholarship.php.

---------------------------------------------------© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์