ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข่าวและกิจกรรม
โครงการปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) ปีการศึกษา 2561 รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน


โครงการปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) ปีการศึกษา 2561 รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน

รับสมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ ผ่านทาง http://tcas.cupt.net

ระหว่างวันที่ 9-19 พฤษภาคม 2561

สามารถดูรายละเอียดการสมัครได้ที่

http://www.be.econ.tu.ac.th/index.php?option=com_content&view=article&id=16&Itemid=23

---------------------------------------------------© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์