ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข่าวและกิจกรรม
งานสัมมนาหัวข้อ “Bitcoin และตลาดเงินดิจิตอล (Cryptocurrency) ความท้าทายต่อตลาดเงิน/ตลาดทุนไทย” โดย คุณปรมินทร์ อินโสม


เมื่อวันอังคารที่ 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 - 12.00 น. ที่ผ่านมา คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ได้จัดงานสัมมนาหัวข้อ

“Bitcoin และตลาดเงินดิจิตอล (Cryptocurrency) ความท้าทายต่อตลาดเงิน/ตลาดทุนไทย”

โดย คุณปรมินทร์ อินโสม, ผู้ก่อตั้งบริษัท สตางค์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด

ณ ห้องประชุม ศ.424Y (อ.ป๋วย อึ๊งภากรณ์) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)

โดยการจัดงานดังกล่าวมีนักศึกษาของคณะ/นอกคณะ และบุคคลภายนอกให้ความสนใจเข้าร่วมกันอย่างคับคั่ง

ผู้ที่สนใจสามารถรับชมวิดีโอย้อนหลังได้ที่นี่ >>https://youtu.be/UmFISGCdqCM

และดูเอกสารประกอบตามเอกสารแนบด้านล่าง


© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์