ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข่าวและกิจกรรม
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมต้อนรับตัวแทนจาก De La Salle University


เมื่อวันพุธ 9 พฤษภาคม 2561 คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. นำโดย ผศ.ดร.ชโลทร แก่นสันติสุขมงคล, รองคณบดีฝ่ายวิชาการ, อ.ดร.ชญานี ชวะโนทย์, รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และคุณนริศา เกลียวทอง ร่วมต้อนรับ Assoc.Prof.Dr. Mitzie Irene P. Conchada; Associate Dean, school of Economics, Assoc.Prof.Dr.Mariel Monica Sauler; External Affairs Director and Dr.Arlene B. Inocenco ตัวแทนจาก School of Economics มหาวิทยาลัย De La Salle University ประเทศฟิลิปปินส์ เพื่อหารือเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่คณะฯจะมีความร่วมมือระหว่าง 2 สถาบัน© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์