ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข่าวและกิจกรรม
คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาโครงการ BE ที่ได้รับรางวัลในงานนำเสนอบทความสัมมนาดีเด่น The Best Seminar Papers ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560


คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาโครงการ BE ที่ได้รับรางวัลในงานนำเสนอบทความสัมมนาดีเด่น The Best Seminar Papers ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

   อันดับ 1: น.ส.ณัฐสร ตันพิชัย    รหัสนักศึกษา 5704641199

   หัวข้อ "Not Living with Parents: the Impact of Incomplete Families in Child Education Investment"

   อันดับ 2: นายธนวัฒน์ อำพันธ์    รหัสนักศึกษา 5704642353

   หัวข้อ "Alternatives to Calculating Disability-Adjusted Life Year (DALY) by using Microdata to Quantify Cost-effectiveness of AIDS Spending in Thailand"

   อันดับ 3: นายนรุตม์ รัตนสวัสดิ์    รหัสนักศึกษา 5704641033

   หัวข้อ: "Bank Profitabilty and Risk in a Low Interest Rate Environment"

โดยงานดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันพุธที่ 9 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.15 – 13.15 น. ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์