ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข่าวและกิจกรรม
"งานวันปรีดี พนมยงค์ ประจำปี 2561" คณะเศรษฐศาสตร์ และสมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ ร่วมรำลึกถึงคุณงามความดี พร้อมแสดงกตเวทิตาโดยวางพานพุ่มสักการะอนุสาวรีย์ศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์


เนื่องในวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดงาน “วันปรีดี พนมยงค์” ประจำปี 2561 คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. นำโดย รศ.ดร. ชยันต์ ตันติวัสดาการ คณบดี พร้อมด้วยคณาจารย์ ผู้ช่วยเลขานุการคณะ และตัวแทนเจ้าหน้าที่ และสมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ ร่วมรำลึกถึงคุณงามความดี พร้อมแสดงกตเวทิตาโดยวางพานพุ่มสักการะอนุสาวรีย์ศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี พนมยงค์ โดยภายในงานมีการเจริญพระพุทธมนต์โดยพระสงฆ์ และพิธีสักการะอนุสาวรีย์ด้วยพานพุ่ม บริเวณลานอนุสาวรีย์ ศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์