ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข่าวและกิจกรรม
งานเสวนาหัวข้อ "พ.ร.ก. การประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลกับโอกาสในการพัฒนาเศรษฐกิจไทย"


เมื่อวันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30-16.00 น. คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดงานเสวนาหัวข้อ"พ.ร.ก. การประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลกับโอกาสในการพัฒนาเศรษฐกิจไทย"

ณ ห้องประชุมชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

 • ------------------
 • โดยมีผู้ร่วมเสวนา:

  1.คุณปริญญ์ พานิชภักดิ์

  กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ซีแอล เอส เอ จำกัด

  และกรรมการ คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  2.คุณพิริยะ สัมพันธารักษ์

  กรรมการผู้จัดการ บริษัทโฉลกดอทคอม จำกัด

  3.ผศ.ดร.ภูมินทร์ บุตรอินทร์

  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง

  และอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  4.ผศ.ดร.ภูรี สิรสุนทร

  อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  5.คุณพราวพร เสนาณรงค์

  ผู้ช่วยเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

  6. ดร.สรณันท์ จิวะสุรัตน์

  รองผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

  -------------------

  ซึ่งการจัดงานดังกล่าว ได้รับความสนใจจากทั้งอาจารย์ นักศึกษา และสื่อมวลชน รวมไปถึงบุคคลภายนอกเข้าร่วมฟังกันเป็นจำนวนมาก สำหรับท่านที่สนใจรับชมวิดีโอย้อนหลัง สามารถรับชมได้ที่ https://youtu.be/P2jLh8KTmXQ

  © 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์