ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข่าวและกิจกรรม
คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ขอเรียนเชิญคณาจารย์ นักศึกษา และศิษย์เก่าคณะเศรษฐศาสตร์ มธ. เข้าร่วมงานเสวนา ก้าวเข้าสู่ 70 ปี เศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ หัวข้อ “ทิศทางและบทบาทเศรษฐศาสตร์ในอนาคต”


คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ขอเรียนเชิญคณาจารย์ นักศึกษา ศิษย์เก่าคณะเศรษฐศาสตร์ มธ. และผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังงานเสวนา

ก้าวเข้าสู่ 70 ปี เศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์

ในหัวข้อ “ทิศทางและบทบาทเศรษฐศาสตร์ในอนาคต”

ในวันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561

ระหว่างเวลา 10.00 - 12.00 น.

ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

--------------------------------------------------------------------------

โดยภายในงานได้เชิญนักเศรษฐศาสตร์ 3 รุ่นมาร่วมเสวนา ดังนี้

1. ศาสตราจารย์ ดร. ปราณี ทินกร

อดีตคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2. รองศาสตราจารย์ ดร. ชยันต์ ตันติวัสดาการ

คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

3. ดร. พิพัฒน์ เหลืองนฤมิตชัย

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)

ร่วมเสวนาและดำเนินรายการโดย

4. ผศ.ดร. ภาวิน ศิริประภานุกูล

อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

------------------------

**งานเสวนาดังกล่าวไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วม และไม่ต้องสำรองที่นั่งล่วงหน้า**

ทั้งนี้ ท่านสามารถติดตามข่าวสารคณะได้ทางเฟซบุ๊กแฟนเพจ https://www.facebook.com/ECONTUofficial

และรับชมวิดีโอย้อนหลังงานสัมมนาของคณะได้ที่ https://www.youtube.com/EconTUOfficial© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์