ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข่าวและกิจกรรม
งานการนำเสนอผลงานวิจัยและมอบประกาศนียบัตรให้แก่นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการอบรม Research Training Program


เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00-16.30 น. ที่ผ่านมา ฝ่ายการนักศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับกลุ่มวิจัยเศรษฐศาสตร์มหภาค Macro cluster จัดงานการนำเสนอผลงานวิจัยและมอบประกาศนียบัตรให้แก่นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการอบรม Research Training Program ณ ห้องประชุมป๋วย อึ๊งภากรณ์ ชั้น 4 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์