ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข่าวและกิจกรรม
กิจกรรมธรรมศาสตร์ Cleanup Day


เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา คณะเศรษฐศาสตร์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ได้จัดกิจกรรมธรรมศาสตร์ Cleanup Day (ทำความสะอาดใหญ่) เพื่อช่วยกันสร้างบรรยากาศในการทำงานให้มีสถานที่ทำงานที่สะอาด โดยให้บุคลากรของคณะมีส่วนร่วมในการทำความสะอาดสถานที่ทำงานบริเวณโดยรอบตึกคณะชั้น 1 ทั้งอาคารกลุ่มสังคมศาสตร์(อาคารวาย) และอาคารเดือน บุนนาค

© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์