ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข่าวและกิจกรรม
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังงานเสวนาหัวข้อ “หนึ่งความยินดีในร้อยความเศร้า: พิเคราะห์ความเหลื่อมล้ำในการศึกษาไทย” โดยศูนย์วิจัยความเหลื่อมล้ำและนโยบายสังคม (Center of Research on Inequality and Social Policy: CRISP) ร่วมกับ สกว.


ศูนย์วิจัยความเหลื่อมล้ำและนโยบายสังคม (Center of Research on Inequality and Social Policy: CRISP)

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ สกว. ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมงานเสวนาหัวข้อ

“หนึ่งความยินดีในร้อยความเศร้า: พิเคราะห์ความเหลื่อมล้ำในการศึกษาไทย”

 • ------------------

  ในวันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561

  เวลา 13.30-16.30 น.

  ณ ห้องประชุมชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

 • ------------------
 • โดยมีวิทยากร ดังนี้:

  1. ผศ.ดร.เฉลิมพงษ์ คงเจริญ

  อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  2. ดร.ดิลกะ ลัทธพิพัฒน์

  ธนาคารโลก สำนักงานประเทศไทย

  3. ดร.ภูมิศรัณย์ ทองเลี่ยมนาค

  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

  และดำเนินรายการโดย

  อ.พลอย ธรรมาภิรานนท์

  อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 • ------------------

  **งานเสวนาดังกล่าวไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วม และไม่ต้องสำรองที่นั่งล่วงหน้า**

  ทั้งนี้ ท่านสามารถติดตามข่าวสารคณะได้ทางเฟซบุ๊กแฟนเพจ https://www.facebook.com/ECONTUofficial

  และรับชมวิดีโอย้อนหลังงานสัมมนาได้ที่ https://www.youtube.com/EconTUOfficial • © 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์