ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข่าวและกิจกรรม
งานวันครบรอบการสถาปนาคณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ปีที่ 69


เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561 เวลา 08.00 - 14.00 น. ที่ผ่านมา คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ได้กำหนดจัดงานวันครบรอบการสถาปนาคณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ปีที่ 69 ณ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ โดยคณบดี พร้อมด้วยคณาจารย์และบุคลากรของคณะฯสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในมหาวิทยาลัย และทำบุญพิธีสงฆ์ในช่วงเช้า ต่อด้วยงานเสวนาก้าวเข้าสู่ 70 ปี เศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ ในหัวข้อ “ทิศทางและบทบาทเศรษฐศาสตร์ในอนาคต”และปิดท้ายด้วยการมอบพวงมาลัยเพื่อแสดงมุทิตาจิตให้กับอาจารย์อาวุโส

ทั้งนี้ คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ขอขอบพระคุณท่านอธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะผู้บริหารฯและผู้แทนจากคณะต่างๆที่ที่ให้เกียรติเข้าร่วมงาน และร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก

สำหรับท่านที่สนใจรับชมวิดีโอย้อนหลังงานเสวนา สามารถรับชมได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=EmqUsPX3DP8© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์