ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข่าวและกิจกรรม
สมาคมเศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ ร่วมกับคณะเศรษฐศาสตร์ มธ. จัดงานเลี้ยงฉลอง TU ECON 66: GRADUATION PARTY ให้กับบัณฑิตและมหาบัณฑิตคณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2560 นี้


เมื่อวันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา 18.00 - 23.00 น. ที่ผ่านมา สมาคมเศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ ร่วมกับคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดงานเลี้ยงฉลอง TU ECON 66: GRADUATION PARTY ตอน...The New Adventure Begins! ให้กับบัณฑิตและมหาบัณฑิตคณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2560 นี้ ภายใต้ธีมงาน Gatsby, Luxury (เลิศ หรูและดูแพง) งานจัดขึ้น ณ ห้อง Panorama I-II, ชั้น 14 โรงแรม The Emerald Hotel ซึ่งในปีนี้ทางสมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ นำโดย คุณชนินท์ ว่องกุศลกิจ, นายกสมาคม และกรรมการอีกหลายท่าน ในส่วนของคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำโดย รศ.ดร.กิริยา กุลกลการ ผู้แทนคณบดี และผู้บริหารคณะ รวมไปถึงคณาจารย์เข้าร่วมงานแสดงความยินดีกับบัณฑิตและมหาบัณฑิตของคณะ โดยภายในงานมีทั้งบัณฑิตและมหาบัณฑิตเข้าร่วมงาน และร่วมทำกิจกรรมลุ้นรับของรางวัลต่างๆมากมายทำให้บรรยากาศงานเต็มไปด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะ

© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์