ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข่าวและกิจกรรม
งานวันสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครบ 84 ปี


เมื่อวันพุธที่ 27 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. นำโดย รศ.ดร.ชยันต์ ตันติวัสดาการ คณบดี พร้อมด้วยบุคลากรของคณะ ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์เนื่องในวันครบรอบ 84 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ และเข้าร่วมพิธีมอบโล่เกียรติยศ เพื่อแสดงความยินดีกับ คุณกำธร ตติยกวี ประธานกรรมการ บริษัท คีย์สโตน โฮลดิ้ง จำกัด ในฐานะศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2561© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์