ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข่าวและกิจกรรม
คณะเศรษฐศาสตร์ ร่วมพิธีศพเจ้าสัวชาตรี โสภณพนิช ประธานกรรมการธนาคารกรุงเทพ


เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2561 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำโดย อ.ดร.รุ่งนภา โอภาสปัญญาสาร เป็นผู้แทนคณะ พร้อมทั้งนักศึกษาระดับปริญญาโท ผู้ได้รับทุนสนับสนุนการศึกษาจากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมพิธีศพเจ้าสัวชาตรี โสภณพนิช ประธานกรรมการธนาคารกรุงเทพ ที่โบสถ์พระมหาไถ่ ร่วมฤดี และร่วมประกอบพิธีกรรมทางศาสนาคริสต์นิกายคาทอลิก

© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์