ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข่าวและกิจกรรม
งานเสวนาหัวข้อ “หนึ่งความยินดีในร้อยความเศร้า: พิเคราะห์ความเหลื่อมล้ำในการศึกษาไทย”


เมื่อวันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30-16.30 น. ที่ผ่านมา ศูนย์วิจัยความเหลื่อมล้ำและนโยบายสังคม (Center of Research on Inequality and Social Policy: CRISP) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ สกว. ได้จัดงานเสวนาหัวข้อ “หนึ่งความยินดีในร้อยความเศร้า: พิเคราะห์ความเหลื่อมล้ำในการศึกษาไทย” ณ ห้องประชุมชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

------------------

โดยมีวิทยากรร่วมเสวนา ดังนี้:

1. ผศ.ดร.เฉลิมพงษ์ คงเจริญ

อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2. ดร.ดิลกะ ลัทธพิพัฒน์

ธนาคารโลก สำนักงานประเทศไทย

3. ดร.ภูมิศรัณย์ ทองเลี่ยมนาค

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

และดำเนินรายการโดย

อ.พลอย ธรรมาภิรานนท์

อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ซึ่งงานเสวนาดังกล่าวมีทั้งคณาจารย์ นักศึกษา ผู้ที่สนใจ และสื่อมวลชน เข้าร่วมฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน

ทั้งนี้ สามารถติดตามรับชมวิดีโอย้อนหลังได้ที่ >>https://youtu.be/Ok4kLUkXhPQ

© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์