ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข่าวและกิจกรรม
คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. กำหนดการสอบสัมภาษณ์ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รอบที่ 4 ระบบคัดเลือกกลาง Admissions


คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. กำหนดการสอบสัมภาษณ์ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รอบที่ 4 ระบบคัดเลือกกลาง Admissions

ในวันอังคารที่ 10 กรกฎาคม 2561

เวลา 08:00 - 12:00 น.

สถานที่สอบสัมภาษณ์: ห้อง ศ.424Y (อ.ป๋วย อึ๊งภากรณ์) ชั้น 4 อาคารวาย

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

สามารถตรวจสอบรายละเอียดการสอบสัมภาษณ์และเอกสารประกอบการสัมภาษณ์ได้ผ่านทาง : http://www.admissions.econ.tu.ac.th
© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์