ข่าวและกิจกรรม - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข่าวและกิจกรรม
คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ร่วมกับสมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ ชมรมแสงเทียนสู่การศึกษา และรพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ จัดโครงการบริจาคโลหิต เพื่อมอบให้โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ


เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.30 - 13.30 น.ที่ผ่านมา ชมรมแสงเทียนสู่การศึกษา ร่วมกับรพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. และสมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ จัดโครงการบริจาคโลหิต เพื่อมอบให้โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ณ ห้อง 101 ชั้น 1 ตึกคณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์ ซึ่งมีทั้งคณาจารย์ บุคลากร และผู้ที่สนใจร่วมบริจาคกันเป็นจำนวนมาก© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์